Století českých maturit ve Francii

15. 11. 2017

Letos je tomu právě sto let, co čeští studenti mohou studovat na francouzských lyceích, a získat tak francouzskou maturitu. A za tu dobu je těchto absolventů& více než tisíc! Mezi nimi například pan Zdeněk Troška či z dříve narozených Jiří Voskovec.

U této vzácné příležitosti uspořádalo francouzské velvyslanectví v Praze, které se nachází v Buquoyském paláci na Malé Straně, setkání bývalých studentů českých sekcí ve Francii. Pan velvyslanec Roland Galharague měl zároveň tu čest slavnostně pokřtít knihu Jiřího Hnilici „Fenomén Dijon – Století českých maturit ve Francii“.

Během večera zazněla spousta vzpomínkových příspěvků, absolventi se podělili o své zážitky a zkušenosti a hlavně se opět shledali se svými bývalými spolužáky a přáteli.

Odjet v patnácti letech do jiné země, opustit na dlouhou dobu příbuzné a kamarády nebývá pro mladého člověka jednoduché. Domov ale není místo, jak podotkli mnozí přítomní, domov jsou lidé, kteří nás obklopují. Proto popřejme současným mladým frankofilům hodně odvahy a štěstí při rozhodování o vlastním budoucím životě.

Mgr. Svatava Pitříková

« zpět