Prestižní přednáška o Věznicích a vězeňství v České republice

29. 6. 2015

Dne 25. června se na našem gymnáziu uskutečnil druhý ročník mimořádné přednášky o Věznicích a vězeňství v České republice. Tato přednáška organicky navazuje na výuku trestního práva ve třetím ročníku předmětu Základy společenských věd. Ojedinělost přednášky spočívá v tom, že zástupci Vězeňské služby České republiky, věznice Heřmanice, přicházejí za studenty gymnázia, aby zde přednesli teoretickou část a zároveň předvedli praktickou ukázku výzbroje a výstroje příslušníků vězeňské služby. Přednáška zapadá do cyklu přibližování činnosti ozbrojených sil ČR mladým lidem a společnosti, který probíhá na našem gymnáziu již několik let, a má napomáhat budování pozitivního obrazu těchto autorit v osobnostech mladých lidí, kdy v době současné bezpečnostní krize se tématika jeví více než důležitá.

Smyslem tohoto cyklu je ukázat budoucím absolventům i ne zcela tradiční možnosti budoucího pracovního uplatnění.

Z důvodů přeplněnosti českých věznic a dalších bezpečnostních rizik je návštěva vězeňského objektu pro tak velkou skupinu, jako je celý ročník gymnázia, nemožná.

Garantem celé akce byl opět mjr. Mgr. Pavel Urbančík, velitel oddělení Výkonu trestu.

Teoretická část spočívá v přiblížení základních charakteristik vězeňských zařízení s odlišným stupněm zajištění bezpečnosti a vnitřního režimu objektu, dále pak v obrazovém materiálu týkajícího se samotného vzezření vnitřních prostor věznice Heřmanice, na kterém je přiblížen celkový chod instituce a vězeňský život osob ve výkonu trestu. Během přednášky i po ní je vyhrazen čas pro dotazy studentů.
Po teoretické části navazuje praktická část přednášky, ve které přichází ke slovu tým představovaný dozorci věznice. Studenti jsou seznámeni se zásahovou výzbrojí a výstroji příslušníka stráže. Postupně byla představena výzbroj „těžkooděnce“ pro těžkou formu zásahu, po té pak lehčí výzbroj určená pro pacifikaci demonstrace. Během prezentace jsou představeny zbraně používané při zásazích, které si pak následně, stejně jako jednotlivé části výstroje, mohli studenti doslovně osahat. Členové stráže následně ochotně zodpovídali množství dotazů ze strany studentek i studentů.

Vyvrcholením praktické části pak byla demonstrace poutání nebezpečného vězně, techniky „přemáhání“ agresivního jedince a kynologická ukázka detekce drog.

Všem zúčastněným pod vedením mjr. Mgr. Pavla Urbančíka patří s ohledem na jejich pracovní vytížení veliký dík a uznání.

« zpět