Ostravští studenti předávají štafetu brodským

29. 6. 2017

Právě probíhá úspěšný projekt studentů semináře dějepisu naší školy a studentů Gymnázia Jana Amose Komenského v Uherském Brodě s názvem: „IWalks – Deportační středisko v Uherském Brodě – pilotní projekt“. Studenti dvou škol jsou zapojeni do reálného historicko-badatelského zkoumání, které má přiblížit dobu nesvobody nacistické okupace.

Mgr. Marcel Mahdal prezentoval výsledky více než půlročního projektu našich studentů a partnerské účastníky povede k úspěšnému dokončení prací na přípravě komentované procházky po městě s ukázkami vzpomínek přeživších pamětníků ke konkrétním autentickým místům. Příprava tak vstupuje do druhé fáze. Vše bude hotovo do konce prosince roku 2017, kdy se brodští studenti sami stanou průvodci a budou provádět školy i veřejnost. Pokusí se návštěvníkům zprostředkovat vzpomínky pamětníků a přiblížit jim období protektorátu a druhé světové války.

Projekt zvítězil s nejlepším bodovým ohodnocením v dotačním programu ministerstva školství na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Marcel Mahdal jej bude předposlední srpnový týden prezentovat v centrále USC Shoah Foundation v Los Angeles.

Vzdělávací program USC Shoah Foundation IWalks umožňuje spojit orální a lokální historii s novými výchovnými a vzděláváním metodami a technologiemi IT. Výhodou IWalks je jeho široké zacílení. Pracuje jak se školami, tak s veřejností. IWalks jsou souhrnným označením pro vzdělávací aktivity spojující návštěvu autentické lokality s úryvky svědectví pamětníků popisujících historické události, které se na této lokalitě odehrály. IWalks tak obohacují soubor kontextů potřebných ke vzdělávacímu využití filmové vzpomínky pamětníka o kontext prostoru a místa. Díky využití individuálních vzpomínek pamětníků je velká, abstraktní a politická Historie dekonstruována na součet individuálně prožitých lidských životů, kdy se každá jednotlivá lidská bytost sama rozhodovala a za své jednání nesla odpovědnost. Kombinace moderní technologie umožňující přehrávání vzpomínek a klasické konstruktivistické metody nabízí ve spojení s prožitkem konkrétního místa možnost pochopení sebe sama coby součástí budoucí historie. Zároveň nabízí často jinde nedostupná lokálně relevantní data a fakta. Historie se neodehrávala kdesi daleko, ale v místech, kde každý den žijeme svůj život. Fakt, že se IWalks odehrávají mimo třídu, přináší pedagogům – nejen učitelům dějepisu – další možnosti využití. Velkou výhodou tohoto projektu je, že do přípravy a realizace nejsou zahrnuti pouze spolupracující pedagogové z různých škol z různých měst, ale především také jejich studenti. Veškeré informace, texty, klipy se vzpomínkami pamětníků pak budou komukoli dostupné on-line. Jedná se o pilotní projekt. Pokud se osvědčí unikátní spolupráce studentů a učitelů z několika škol z různých měst, tak budeme rádi pokračovat v tvorbě IWalks postupně i v jiných městech České republiky.

Mgr. Marcel Mahdal

« zpět