Na LFŠ skončí projekt Brno–Ostrava

5. 8. 2021

Cílem společného počínání žáků obou gymnázií, které začalo ještě v době koronavirové distanční výuky, bylo vyhledat zajímavé současné literáty z Brna, Ostravy a jejich tvorbu pak před spolužáky netradičně představit. Nejoriginálnější portréty autorů byly na konci školního roku oceněny. Vítězové získali akreditaci na LFŠ, kde se seznámí s metodami a technikou filmové práce na workshopu pedagogického kabinetu asociace filmové výchovy.

Do projektu se už v dubnu 2021 zapojilo téměř šedesát žáků a pracovali na něm úctyhodné tři měsíce. Vytvořeny byly smíšené tvůrčí dvojice (vždy Brno x Ostrava), které si měly „najít“ svého regionálního autora a neobvykle zpracovat to, co je na něm čtenářsky či umělecky nejzajímavější. Studentské prezentace byly skutečně originální a daly vzniknout nejen řadě pokusů o filmový dokument, animaci, autorskou píseň či komiksové ztvárnění jednotlivých literátů, ale u mnohých položily také základ přátelství, které by jinak – bez koronavirových omezení – rozhodně nevzniklo. Zajímavý nápad, poznat Ostravu a její reflexi v literatuře pohledem Brňanů a naopak Brno očima Ostravanů, přišel jako výzva ve chvíli, kdy bylo obtížné distanční výukou žáky zaujmout. Unaveni online vyučováním, viděli v tvůrčí spolupráci s „cizími kolegy“ cosi dobrodružného, zvlášť, když si obě strany uvědomovaly, že toho moc neví o Brně, Ostravě, ani o literátech s těmito místy spojenými. Učitelé (Mgr. Procházka a Mgr. Hruška) byli spokojeni a slibují, že spolupráce bude mít své pokračování i v následujícím školním roce. S úsměvem ovšem dodávají, že k tomu určitě nebude potřeba znovu zavírat školy…

Nejlepší práce:

  1. Darina Sikorová a Ondra Hofer s prezentací o Martinu Reinerovi
  2. Beata Klemešová a Katka Rohelová s prezentací o Milanu Kunderovi
  3. Verča Jiravová a Hanka Poloučková s prezentací o Jiřím Kolbabovi

Ukázka ilustrace z vítězné prezentace o spisovateli Martinu Reinerovi (Darina Sikorová, Ondřej Hofer)

 

Milan Kundera očima Beáty Klemešové a Katky Rohelové

Jiří Kolbaba pohledem Verči Jiravové a Hanky Poloučkové

« zpět