I u nás jsou fanoušci matematiky

27. 1. 2024

Ve dnech 23.–25. 1. jsme se s Danielem Holčapkem zúčastili Školy matematického modelování (Škomam) na VŠB-TUO. 

Škomam byl pro nás oba velmi příjemná zkušenost. Matematika, která byla jádrem celé akce, nás bude oba provázet při našich cestách vysokou školou a později i do našeho zaměstnání. Měli jsme možnost seznámit se s vysokoškolským prostředím a posunout naše znalosti v předmětu, kterému se rádi věnujeme. Přednášky byly obsáhlé a velmi zajímavé. Teď už víme, jak řešit neřešitelné soustavy rovnic, kde se vzala derivace, a máme představu, jak fungují kvantové výpočty. Součástí akce nebyly jen přednášky, ale i velmi přínosná matematická cvičení v programovacím jazyce Python. V rámci programu proběhla také prohlídka národního superpočítačového centra, kde jsme shlédli tzv. superpočítač a jeho chod.

Jakub Sedláček, 4. B

Foto: VŠB–TU

Související články


« zpět