Eliška Sobalová je mladá badatelka

20. 6. 2023

Na T-expedici, pořádanou již po páté Vlastivědným muzeem Jesenicka, se sjelo pět desítek mladých lidí, kteří tvořili pět sekcí zaměřených na nejrůznější obory. Naše Eliška Sobalová z 1. B se zapojila do týmu, který bádal v oblasti architektury a urbanismu a objektem jejich zájmu byl muzejní depozitář, který by mohl výhledově v Jeseníku vzniknout.

„V jednotlivých badatelských týmech se spojí nadaní žáci, pedagogové, volnočasoví pedagogové, naši muzejní experti i externí experti z univerzit nebo výzkumných ústavů. Společně vytvoří tým, ve kterém jsou si víceméně rovni, a bádají nad svým tématem,“ shrnul pro Šumperský deník ředitel muzea Pavel Rušar.

Své snažení popsali i žáci samotní. Během třetího červnového týdne prováděli terénní výzkum a dokončili projekty, na které se připravovali několik předchozích měsíců.

« zpět