Dvě osobnosti na půdě naší školy

3. 11. 2015

Na začátku září a v říjnu se Gymnáziu Pavla Tigrida dostalo zvláštní pocty v podobě návštěvy zástupců dvou institucí, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

4. září 2015 jsme měli tu čest osobně poznat paní Florence Saint-Ygnan, atašé pro francouzský jazyk Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.

Tato dáma ve své funkci zajišťuje, mimo jiné, propagaci francouzského jazyka ve spolupráci s českými institucemi (Université Gallica, SUF) a propagaci zájmů Frankofonie v České republice. Vykonává vedoucí funkci ve věci mezinárodních zkoušek (DELF, DALF, DELF scolaire a DELF PRO) a stará se o další vzdělávání vyučujících francouzštiny a o záležitosti spojené se zájmy evropské sekce.

Účelem návštěvy paní Saint-Ygnan bylo osobně se představit ve své nové funkci, seznámit se s vyučujícími francouzštiny a seznámit vedení školy a vyučující se změnou týkající se zkoušek „DELF scolaire“ (žákovský DELF). Následně pak představila projekty s frankofonní tematikou. Do některých z nich se již naše škola aktivně zapojila.

Dne 6. 10. naše gymnázium přivítalo dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl sám nový ředitel Ostravské Francouzské aliance, pan Stéphane Roland, který je ve své funkci od srpna 2015.

Pan ředitel se přišel osobně představit ve své stávající funkci a představil také samotnou Francouzskou alianci a její četné aktivity, jako například „Francouzský podzim v Ostravě“ (kulturní aktivity pro všechny frankofily a milovníky francouzské kultury).

Dalším důvodem jeho návštěvy bylo bližší seznámení s mezinárodními zkouškami „DELF scolaire“ a s možnostmi využití diplomů získaných na základě jejich úspěšného složení.

Vyučující i žáci tak měli možnost seznámit se osobně s panem Rolandem, který neváhal navštívit žáky v jejich třídách (4.B, 5.E, následně pak 4.E, 3.E a na závěr 6.E), kde s nimi otevřeně debatoval na téma DELF, pohovořil také o sobě a o svých předchozích profesních zkušenostech a o životě v různých částech světa.

Deux invites de marque au lycee Pavel Tigrid

Début septembre, notre lycée a eu l’honneur d’accueillir Madame Florence Saint-Ygnan, attachée de coopération pour le français au Pôle linguistique et éducatif de l’Institut français de Prague.

Cette dame énergique, compétente et ouverte à la discution est actuellement en charge de la promotion de la langue française en coopération avec les institutions tchèques (Universités, Gallica, SUF), ainsi que de la promotion de la Francophonie en République tchèque, de la gestion centrale des certifications françaises (DELF, DALF, DELF scolaire et DELF PRO) et de la formation continue des enseignants. Depuis septembre 2015, elle se charge aussi des sections européennes.

Pour cette raison, Madame Saint-Ygnan nous a rendu visite le 4 septembre dans le but de faire connaissance des acteurs du français de la section européenne Pavel Tigrid et surtout d’annoncer et d’expliquer la réforme du DELF scolaire (les certifications internationales de langue francaise) dont la passation se réalise aussi dans notre établissement.

Un des thèmes traités a été également la promotion de la Francophonie et les projets qui lui sont liés et dans lesquels notre lycée s’engage.

Le 6 octobre, le Lycée Pavel Tigrid a reçu la visite d’un autre invité d’honneur. Cette fois-ci, c’était le directeur de l’Alliance française, Monsieur Stéphane Roland, en fonction à Ostrava depuis août 2015.

Monsieur Roland est venu à notre rencontre en tant que nouveau directeur. Il a présenté l’Alliance française et ses multiples activités aux élèves. L’ autre motif de sa visite était de pomouvoir les certifications DELF scolaire et les manifestations culturelles de l’Automne français.

Ainsi, les enseignants et les élèves ont eu le grand plaisir de sa faire connaissance et de débattre avec lui en classe. Il a rencontré successivement les 4.B et 5.E, ensuite les 4.E et 3.E et finalement les 6.E.

Mgr. Klára Habboudji

« zpět