LAVH – celostátní kolo na Francouzském institutu v Praze