Lekce první pomoci pro žáky 2. ročníků

14. 5. 2019

Dne 26. 4. 2019 zavítali na naši školu studenti Střední zdravotnické školy v Ostravě se svým projektem „To dám”, který realizují pod vedením své paní učitelky Mgr. Kreuzerové. Tento projekt je zaměřen na zdravovědu a praktickou výuku poskytování první pomoci. Možnost zúčastnit se jsme tentokrát dostali my, studenti 2. ročníku (třídy 2.A a 2.C).

Všechno začalo tím, že jsme se shromáždili ve velké tělocvičně a vyslechli si krátký úvod, během kterého jsme byli seznámeni s celým projektem i našimi lektory. Poté proběhlo náhodné rozdělení do skupin – a hurá na věc. Bylo pro nás připraveno pět stanovišť, přičemž každé se zaměřovalo na jiný druh pomoci či zranění.

Stanoviště označené písmenem A se zaměřilo na manipulaci s člověkem v bezvědomí a pomoc při vdechnutí tuhého předmětu či tekutiny. Zde jsme si mohli zkusit nejen samotnou pomoc, ale někteří odvážlivci se zúčastnili i názorných ukázek. Stanoviště B, když nebudeme počítat test výdrže v podobě několika minutových masáží srdce, nám přiblížilo resuscitaci dospělé osoby a dítěte. Lehké osvěžení přišlo na stanovišti C – zástava krvácení, kdy jsme při příchodu byli postříkaní „krví” z falešné řezné rány. Naučili jsme se obvazovat rány, ale dokonce i celá těla. Jak s tělem dále manipulovat a přenášet je, nám zase bylo řečeno na stanovišti D. Poslední a pro mnohé nepříjemné bylo stanoviště E. Vědět, jak ošetřit popáleninu, oceníme, ale samotné fotky popálenin už byly jen pro silné nátury.

Po projití všech stanovišť jsme se zase všichni sešli v tělocvičně ke konečnému shrnutí všeho, co jsme se za jedno dopoledne naučili, a samozřejmě i k oficiálnímu rozloučení se zaslouženým potleskem pro naše lektory. Celý projekt hodnotím jako velice zdařilý, zábavný a hlavně užitečný. Fakt, že jsme si různé zákroky a techniky mohli sami vyzkoušet a metodou pokus-omyl zjistit, jak se vše správně dělá, rozhodně přispěl k celkové záživnosti akce. Přístup lektorů z řad studentů byl profesionální, ale zároveň přátelský. I proto jsme nakonec mohli odcházet s pocitem, že nyní bychom snad byli schopni pomoct člověku v nouzi, prostě že v případě potřeby TO DÁME!

Radek Michálek, 2.A

Související články


« zpět