Exkurze do Uherského Brodu

30. 4. 2018

Ve středu 11. dubna 2018 se třídy 1.A a 3.E vydaly vlakem do Uherského Brodu. Vyrazili jsme po stopách Jana Amose Komenského a v projektu IWalks Mgr. Marcela Mahdala jsme toto město prozkoumali očima pamětníků židovských transportů v době druhé světové války.

V první části dne věnované Učiteli národů jsme měli možnost blíže poznat příběh jeho života a okolnosti vzniku jeho literárních děl. V muzeu věnovaném jemu i historii Uherského Brodu nás paní průvodkyně seznámily s rodokmenem Komenského i se strastmi, které ho v životě potkaly. Poznali jsme, že jako moudrý a cílevědomý člověk překonal mnoho překážek a naplnil své poslání – pozměnit tehdejší školství, a to k něčemu výrazně lepšímu. Z jeho podnětných myšlenek těžíme dodnes. Prohlédli jsme si také jeho knihy v obrovské muzejní knihovně. Velmi nás zaujala audiovizuální projekce části díla Labyrint světa a ráj srdce „na dně studny“ a hodina vedená podle Komenského zásad. Během ní jsme seděli v malých dřevěných lavicích v místnosti s vyvýšenou katedrou a sledovali paní učitelku s ukazovátkem v ruce, jak nás hravou formou seznamuje s dílem Orbis pictus.

Dalším programem exkurze bylo absolvování projektu IWalks. Ten umožňuje stáhnout si videa a dobové fotografie do našich smartphonů nebo zapůjčených tabletů a poté nabízí procházku městem se studenty uherskobrodského gymnázia. Průvodci zhruba našeho věku měli připravený moc dojemný a poučný výklad. Seznámení s místy spojenými s židovskými transporty tak dosáhlo úplně jiných rozměrů. Zároveň s výkladem jsme mohli sledovat emotivní videa zachycující rozhovory s lidmi, kteří naneštěstí poznali Uherský Brod, jedno ze tří potenciálních rodišť Komenského, nejen jako prosluněné historické městečko, ale také jako místo požáru synagogy, strachu a smutku, kde někteří kvůli válce ztratili i to nejcennější…

Se vzpomínkami na celý den nám zpáteční cesta vlakem rychle utekla. Na závěr bych za sebe i za studenty z 1.A a 3.E chtěla poděkovat za zajímavou a povedenou exkurzi.

Aneta Roztomilá, 1.A

Související články


« zpět