Fyzikální olympiáda

26. 6. 2024

V krajském kole fyzikální olympiády kategorie B získal Daniel Ondryáš 2. místo. Daniel již od prvního ročníku projevuje zájem o fyziku a matematiku. Od 1. ročníku byl úspěšný řešitel ve všech krajských kolech fyzikální olympiády. Velmi nás jeho úspěchy těší a ukazují, že i přírodovědně nadaní studenti mohou studovat na našem gymnáziu. Blahopřejeme ke krásnému umístění!

RNDr. Libuše Švecová, Ph.D.

Související články


« zpět