Byli jsme u toho!

27. 9. 2016

V pátek 23. 9. 2016 se v Praze konalo mezinárodní finále soutěže Jugend debattiert international. Mezinárodní debaty mládeže přispívají k tomu, že se mladí lidé ze střední a východní Evropy učí formulovat své názory a stanoviska na základě znalostí faktů a přesvědčivě je prezentovat, a to v jazyce německém. Dva naši studenti, Karel Oprchal a Ondřej Lichnovský, letos prošli náročným sítem do národní kvalifikace, přičemž Karel Oprchal (ze třídy 4.C) se dostal až do semifinálového kola, tedy mezi osm nejlepších debatérů v ČR. Mezinárodního finále se účastnili spolu s dalšími 16 studenty jako diváci. Všichni do jednoho byli nadšeni z výkonu vítěze z Česka.

Čtyři nejlepší debatanti rétorické soutěže v němčině Jugend debattiert international debatovali v Mezinárodním finále otázku: „Mají být země s prokázaným státně organizovaným dopingem vyloučeny z mezinárodních sportovních soutěží?“ Khoi Nguyen z České republiky vyšel z debaty jako vítěz, Eglė Karpauskaitė z Litvy se prodebatovala na druhé místo.

Před Mezinárodním finále bylo potřeba projít kvalifikací. V Praze se setkali vítězové národních kol z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny, kteří na národní úrovni prokázali své debatní schopnosti. Po mezinárodní kvalifikaci a semifinále postoupili čtyři debatanti do Mezinárodního finále. Před více než 300 diváky měli 24 minut na to, aby přesvědčili porotu o svém stanovisku. Khoi Nguyen přesvědčil argumety proti kolektivnímu vyloučení ze sportovních soutěží.

Karel Schwarzenberg, který převzal záštitu nad akcí, ve svém úvodním projevu poukázal na to, že si demokracii musíme stále znovu vybojovávat. Bývalý ministr zahraničí České republiky mimo jiné řekl:„Je na nás, jakou si utváříme budoucnost, ale ne na nás starých, ale na Vás – mladých lidech.“ Mezi čestnými hosty byl také státní tajemník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč, který projekt hodnitil slovy: „My [Česká republika] jsme velmi pyšní na to, že také patříme do rodiny Jugend debattiert international.“

V Mezinárodních debatách mládeže/ Jugend debattiert international nejde v první řadě o vítězství. Projekt chce podporovat to, aby se mladí lidé zabývali společensko-politickými otázkami, a setkáváním mladých lidí přispět k mezinárodnímu porozumnění mezi národy. Debatováním v němčině si účastníci zlepšují a využívají své znalosti cizího jazyka.Německý velvyslanec v ČR Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven chválil debatanty za to, že ukázali, že učit se němčinu je nejen užitečné, ale že také baví.

Projekt Jugend debattiert international /Mezinárodní debaty mládeže se koná od roku 2005 na středních školách v deseti zemích střední a východní Evropy, zaměřuje se na lidská práva a jejich historické souvislosti. Projekt vyzdvihuje roli debaty jako prostředku demokratického řešení konfliktů a přispívá k porozumění mezi národy. V rámci podpory výuky němčiny v zúčastněných zemích a bilaterálních kulturních vztahů se soutěž koná v německém jazyce. Jugend debattiert international je společný projekt Goethe-Institutu, Nadace „Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost“ (EVZ), Obecně prospěšné nadace Hertie a německé Centrály pro zahraniční školství.

Mediálními partnery Mezinárodního finále jsou Radio Wave a Radio Prag.
V České republice je projekt spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.

Další informace k projektu Jugend debattiert international:
německy: www.jugend-debattiert.eu
česky: www.goethe.de/prag
facebook: www.facebook.com/JugendDebattiertInternational

Související články


« zpět