Zájezd do Švýcarska

27. 6. 2024

Ve dnech 16.–21. 6. se uskutečnil kulturně-historický poznávací zájezd do Švýcarska, kterého se zúčastnili žáci z německých a francouzských tříd. Žáci měli možnost poznat německy a francouzsky mluvící kantony, jejich historii, přírodní krásy a zajímavosti, např. vodopády v Schaffhausenu na řece Rýn, krásu a malebnost švýcarského hlavního města Bernu, Luzern a jeho roli při vytváření švýcarské konfederace, oblast okolo Ženevského jezera – hrad Chillon, lázeňské město Montreux a samozřejmě hlavní město francouzsky mluvící části, Ženevu. Vrcholným zážitkem byly pro všechny návštěvy čokoládovny Cailler a sýrárny Gruyère, jejichž součástí byla bohatá ochutnávka produktů.

Žáci dostali za úkol vyplnit pracovní listy, do kterých si značili například program každého dne, navštívená místa, zajímavosti a speciality.

Celou akci připravily v rámci zážitkové pedagogiky Mgr. Sylva Švidrnochová a Mgr. Zuzana Batková.

Související články


« zpět