Školní kolo Olympiády ve španělštině

3. 3. 2023

Dne 8. 2. 2023 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády ve španělštině. Studenti změřili své síly v poslechové i v mluvní části soutěže a dokázali nám i sami sobě, že hodiny studia tohoto fascinujícího jazyka jsou pro ně obohacují nejen po stránce jazykové. Množství nabytých informací o hispánském světě dokázali zúročit a porota neměla lehký úkol. Vítězkou nižší kategorie (SŠI) se však letos stala Štěpánka Smolková ze 3.A a vítězkou vyšší kategorie (SŠII) Tereza Kuchtová ze 4.A. Oběma dívkám gratulujeme a držíme jim palce v březnu v kole krajském!

Klára Habboudji

Související články


« zpět