Žákovský DELF – zkušební období listopad 2016

19. 12. 2016

Zkoušky žákovského DELFu nedávno skončily.

Celkem 29 kandidátů v úrovních A1, A2, B1 a B2 se dostavilo ke zkušební komisi a netrpělivě očekává výsledky.

Abychom je povzbudili při čekání na výsledky, chceme jim připomenout úspěchy jejich spolužáků v minulém školním roce. Předávání diplomů se stalo svátkem pro všechny zúčastněné.

V pondělí 23. května 2016 paní Isabelle Guisnel, kulturní radová Francouzského velvyslanectví v České republice předsedala spolu s paní Florance Saint-Ygnan, atašé pro francouzský jazyk téhož velvyslanectví, slavnostnímu předávání diplomů DELF za zkušební období listopad 2015 a duben 2016. Lauráti obdrželi potvrzení svého úspěchu z rukou paní kulturní radové a paní atašé pro francouzský jazyk.

DELF ( diplom studia francouzského jazyka) a žákovský DELF( diplom studia francouzského jazyka pro žákovskou veřejnost) jsou oficiálními diplomy vydávanými francouzským ministerstvem školství. Jsou mezinárodně uznávané, potvrzují schopnost cizinců používat francouzský jazyk a umožňují jejich držitelům přístup k vysokoškolskému vzdělávání ve Francii. V průběhu školního roku 2015/2016 se ke zkoušce DELF a žákovský DELF dostavilo více než 70 studentů naší školy, což je vzrůstající počet oproti předchozím letům. Je to jasné uznání důležitosti evropské sekce, která vzdělává mladé frankofonní Čechy.

Více než 80 pozvaných, mezi nimiž byli zástupci vzdělávacích institucí, učitelé a studenti, se zúčastnilo slavnostního předávání diplomů, které se odehrálo na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě.

Pevně doufáme, že listopadové zkušební období roku 2016 bude stejně úspěšné.

Le DELF scolaire – session novembre 2016

Les épreuves du DELF scolaire viennent de se terminer.

29 candidats de niveaux A1, A2, B1 et B2 se sont présentés devant le jury et attendent impatiemment les résultats.

Pour les encourager en attendant les résultats, nous voulons leur rappeler le succès de leurs camarades de lycée de l’année scolaire dernière. La remise des diplômes fut une fête pour tous les participants.

Le lundi 23 mai 2016, Madame Isabelle Guisnel, Conseillère culturelle de l’Ambassade française en République tchèque a présidé avec Mme Florence Saint-Ygnan, Attachée de coopération pour le français, la cérémonie de remise des diplômes des sessions de novembre 2015 et avril 2016. Les lauréats se sont vu remettre leur attestation de réussite des mains de la Conseillère culturelle.

Le DELF (Diplôme d’études en langue française) et le DELF scolaire (Diplôme d’études en langue française pour un public scolaire) sont les diplômes officiels délivrés par le ministère français de l’Éducation nationale. Reconnus à l’échelle internationale, ils certifient les compétences en français des candidats étrangers et leur donnent accès aux études supérieures en France. Pendant l’année scolaire 2015/2016, plus de 70 candidats de notre lycée se sont présentés aux examens du DELF et du DELF scolaire, un chiffre en progression par rapport aux années précédentes. C’est un signe fort de la reconnaissance de la section européenne qui forme chaque année de jeunes tchèques francophones.

Plus de 80 invités dont des représentants des institutions éducatives, enseignants et étudiants ont assisté à la cérémonie qui s’est tenue au Lycée des langues Pavel Tigrid à Ostrava-Poruba.

Nous espérons que la session de novembre 2016 aura autant de succès.

Anne-Christine Trochut
Dana Gracová

Související články


« zpět