Studenti fyzikálního semináře na VŠB-TU

10. 11. 2017

Dne 1. 11. 2017 jsme měli možnost zhlédnout velmi zajímavou show, kterou pro nás uspořádalo Výzkumné energetické centrum v Ostravě, přesněji Ing. Jiří Horák alias Smokeman. Celá přednáška se točila kolem energie a její přeměny. Jako jedna z mála přednášek byla udělána velmi interaktivně, všichni se mohli zapojit a vyzkoušet si různé pokusy. Pan Ing. Jiří Horák byl přátelský a zábavný a díky tomu jsme si to opravdu užili. Hned na začátku nám popsal přeměnu sluneční energie na tepelnou v podobě dřeva, dále nám představil suchý led, tedy vlastně zmražený CO2, vysvětlil, jak funguje parní lokomotiva či kastrol, který přeměňuje tepelnou energii na elektrickou. Nejvíc nás ale asi zaujal pokus s balónkem naplněným plynem lehčím než vzduch. V prvním balónku bylo helium, takže balónek při kontaktu s ohněm pouze prasknul, ovšem v dalším byl přítomen vodík, který je hořlavý, a proto balón při propálení vybouchnul a vytvořila se ohnivá koule. Všechny nás to ohromilo, proto jsme tento pokus opakovali ještě několikrát, přičemž uvolněná energie se vždy měnila v závislosti na velikosti balónku. Při tomto pokusu jsme skoro všichni popadli telefony a ohnivou kouli zaznamenali. Nakonec jsme ještě mohli být svědky suché bomby, fungující na principu vypařování suchého ledu, který je uzavřen do láhve. Plyn se rozpíná a v láhvi se neustále zvětšuje tlak, takže nakonec praskne. Mně se přednáška velice líbila, hlavně zapojení studentů do všech činností a ukázka pokusů, které se ve třídě bohužel nedají provést.

Michaela Cihlářová

Související články


« zpět