Studenti fyzikálního semináře na VŠB-TU

10. 11. 2017

Dne 1. 11. 2017 jsme měli možnost zhlédnout velmi zajímavou show, kterou pro nás uspořádalo Výzkumné energetické centrum v Ostravě, přesněji Ing. Jiří Horák alias Smokeman. Celá přednáška se točila kolem energie a její přeměny. Jako jedna z mála přednášek byla udělána velmi interaktivně, všichni se mohli zapojit a vyzkoušet si různé pokusy. Pan Ing. Jiří Horák byl přátelský a zábavný a díky tomu jsme si to opravdu užili. Hned na začátku nám popsal přeměnu sluneční energie na tepelnou v podobě dřeva, dále nám představil suchý led, tedy vlastně zmražený CO2, vysvětlil, jak funguje parní lokomotiva či kastrol, který přeměňuje tepelnou energii na elektrickou. Nejvíc nás ale asi zaujal pokus s balónkem naplněným plynem lehčím než vzduch. V prvním balónku bylo helium, takže balónek při kontaktu s ohněm pouze prasknul, ovšem v dalším byl přítomen vodík, který je hořlavý, a proto balón při propálení vybouchnul a vytvořila se ohnivá koule. Všechny nás to ohromilo, proto jsme tento pokus opakovali ještě několikrát, přičemž uvolněná energie se vždy měnila v závislosti na velikosti balónku. Při tomto pokusu jsme skoro všichni popadli telefony a ohnivou kouli zaznamenali. Nakonec jsme ještě mohli být svědky suché bomby, fungující na principu vypařování suchého ledu, který je uzavřen do láhve. Plyn se rozpíná a v láhvi se neustále zvětšuje tlak, takže nakonec praskne. Mně se přednáška velice líbila, hlavně zapojení studentů do všech činností a ukázka pokusů, které se ve třídě bohužel nedají provést.

Michaela Cihlářová

Související články


« zpět

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT