Ondřej Radev zkoumal tvorbu Eduarda Ovčáčka

23. 6. 2024

Ondřej Radev se svou prací „Pop-artové prvky ve výtvarné tvorbě Eduarda Ovčáčka“ se umístil na 1. místě v krajském kole SOČ v květnu a postoupil tak do celostátního kola, v němž se ctí obstál v silné konkurenci. Ondřej představuje Eduarda Ovčáčka jako klíčovou osobnost české a světové výtvarné kultury 20. a 21. století. Reflektuje pop-art v Ovčáčkových výtvarných pracích, všímá si umělcových postojů k normalizační době, ke kultuře a mezilidským vztahům tohoto období. Radev konstatuje, že výrazové prostředky pop-artu jsou příznačné pro celou Ovčáčkovu uměleckou tvorbu, vše demonstruje na výtvarníkově lettrismu a serigrafii. Novátorsky se autor práce pokouší porovnat pop-art Eduarda Ovčáčka s jeho vrstevníky, a to Jiřím Balcarem a Alešem Lamrem. Zvlášť přínosná je Radevova poslední kapitola práce (praktická), ve které analyzuje Ovčáčkova pop-artová výtvarná díla, jež jsou zájemcům o dílo tohoto výtvarníka vyložena v českých dějinách výtvarného umění vůbec poprvé.

Ondrovi k těmto jedinečným a výjimečným úspěchům gratulujeme a přejeme mu radost z dalšího vědeckého bádání.

Lukáš Průša

 

Související články


« zpět