Nepiš si taháky, ale dělej to, co tě baví

4. 9. 2017

Přemýšleli jste někdy nad možností studovat vysokou školu v zahraničí? Pokud ještě ne, možná by vás přesvědčil se nad touto možností vážně zamyslet pan Jiří Mravec, který studuje prvním rokem na University of Warwick a přišel se na konci června podělit o své zkušenosti se studenty tříd 3. E a 4. E.

Nejprve studenty informoval, pro jaké typy osobností studium v zahraničí není příliš vhodné, ale poté se již soustředil na pozitiva takové zkušenosti. Hlavně oceňoval vynikající materiální a technické vybavení škol a úroveň vztahů mezi studujícími a učiteli. Zároveň vyzdvihl fakt, že se studenti neučí kvanta dat zpaměti, ale jsou nuceni kriticky přemýšlet. Dokonce prozradil, že u zkoušek jsou všechny studijní materiály k dispozici. Za jediné negativum tak označil pouze chybějící české jídlo, protože kontakt s rodinou a přáteli v České republice snadno udržuje díky moderním komunikačním technologiím a s oblibou říká, že spojení se světem je dnes lehčí než kdy dřív.

Poslední část informací se týkala podmínek přijetí a získání stipendií. Pan Mravec radil studentům, aby se věnovali navíc nějaké mimoškolní činnosti, která je později odliší od tisíců dalších uchazečů z celého světa. Nejlepší zprávou pro zájemce totiž je, že pokud už jste na univerzitu jednou přijati, drtivá většina posluchačů ji zdárně dokončí. No nestojí to za pokus?

Mgr. Simona Brothánková

Související články


« zpět