Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

4leté vzdělávání

4leté – přijatí – podle umístění
4leté – přijatí a nepřijatí – podle umístění
4leté – přijatí a nepřijatí – podle kódu

6leté vzdělávání

6leté – přijatí – podle umístění
6leté – přijatí i nepřijatí – podle umístění
6leté – přijatí i nepřijatí – podle kódu

Jak postupovat – různé scénáře

Jsem přijat a chci nastoupit na JGPT

Blahopřejeme, skvělé rozhodnutí! Nyní máte 10 pracovních dnů na to, abyste nám přinesli zápisový lístek, tj. do úterý 16. května 2023. Zápisový lístek musíte podepsat jak vy, tak váš zákonný zástupce.

Přineste nám, prosím, zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro uchazeče, kteří skončili pod čarou. Zápisový lístek vám vydá ZŠ a opatří ho razítkem školy.

Jsem přijat, ale nechci nastoupit na JGPT

V takovém případě prosíme zákonné zástupce, aby nám toto rozhodnutí oznámili co možná nejdříve. Můžete k tomu využít e-mailové adresy prijimacky@jazgym.cz. Rychlost vašeho oznámení pomůže dalším uchazečům, kteří by se k nám chtěli dostat.

Nejsem přijat – jsem pod čarou, ale chci na JGPT

Pokud u nás chcete studovat, ale zatím přijati nejste, nezoufejte. Stačí, když si na poště vyzvednete rozhodnutí o nepřijetí a podáte odvolání. Můžete ho podat na ředitelství naší školy během tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Vzor odvolání naleznete na našich webových stránkách.

Odvolání si můžete podat i u nás ve škole, vzor odvolání máme k dispozici na sekretariátu. Poté už zbývá jen čekat – konkrétně 10 dní, během kterých mohou úspěšní uchazeči podávat své zápisové lístky.

Odvolání má určitě smysl. Na místo každého původně přijatého žáka, který nám neodevzdá zápisový lístek, můžeme přijmout uchazeče, který včas podal odvolání. Jakmile budeme vědět, že máme volné místo, okamžitě voláme uchazeči, který je na řadě!

Pokud jste přijati na druhou školu a u nás se ocitnete pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat odvolání. Pokud vám to u nás vyjde, vydáme vám nové rozhodnutí, které přinesete na svou druhou školu. Ta vám zápisový lístek vrátí a vy ho odevzdáte u nás.

Nejsem přijat – jsem pod čarou, ale nevadí mi to

Pokud si nebudete chtít podat odvolání, vyzvedněte si, prosím, rozhodnutí o nepřijetí na poště. Když to uděláte rychle, pomůžete ostatním uchazečům, kteří u nás chtějí studovat.

V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, platí, že jako účastník správního řízení máte možnost po celou dobu trvání prvního kola přijímacího řízení nahlédnout do spisu, seznámit se s podklady přijímacího řízení, popř. se k němu vyjádřit, a to konkrétně každé pondělí a středu v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. (nebo v jiný čas po telefonické domluvě) v kanceláři zástupců ředitelky.

Přejeme všem hodně štěstí a jsme tady pro vás!


Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi


Oslava 30 let JGPT