Volby do školské rady a kandidátní listina

25. 10. 2017

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje přípravný výbor volby členů Školské rady při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, příspěvková organizace.

Volby se řídí volebním řádem pro školské rady schváleným Radou Moravskoslezského kraje.

Volební komise pracuje ve složení:

PaedDr. Jarmila Veselá, Mgr. Milan Koryčan, Mgr. Martin Oborný.

Oznamujeme všem oprávněným osobám, tj. zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům, že se volby uskuteční:

  • pro pedagogické pracovníky v pondělí 13. listopadu 2017 od 7:45 hod. do 12:00 hod. v kabinetu č. 41 (4. NP)
  • pro zletilé žáky ve středu 15. listopadu 2017 od 7:30 hod. do 10:00 hod. ve vestibulu školy
  • pro zákonné zástupce nezletilých žáků ve středu 15. listopadu 2017 od 16:30 hod. do 18:30 hod. ve vestibulu školy

Kandidátní listina

Navržení kandidáti do Školské rady při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, p. o., pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Ing. Michaela Boščíková (synové František 4. E; Kryštof 6. E)
Mgr. Bohdana Kořístková (syn Lukáš Pleštil 3. E)
Dominik Polách (žák 4. C)
Ing. Marcela Tomisová (dcera Gabriela 2. E)

Navržení kandidáti do Školské rady při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, p. o., pro pedagogické pracovníky:

Mgr. Daniela Bazalová
Mgr. Karin Broukalová
Mgr. Jiří Hruška
Mgr. Taťána Mikulenková
Mgr. Andrea Mlečková
Mgr. Simona Strakošová

V Ostravě 25. 10. 2017

Za volební komisi:
PaedDr. Jarmila Veselá

« zpět