Duševní zdraví a psychohygiena

9. 1. 2019

V posledních prosincových dnech se na našem gymnáziu v semináři základů společenských věd uskutečnila přednáška o duševním zdraví, přednesená MUDr. Petrem Šilhánem, Ph.D., primářem psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Většina z nás si v běhu všedních dnů na důležitost duševního zdraví a psychohygieny ani nevzpomene anebo se jimi zabývá až v okamžiku, kdy se pověstné ucho džbánu utrhlo. Přednáška MUDr. Šilhána obsahovala potřebný poutavý exkurz do problematiky současné psychiatrie a byla doplněna dotazy studentů, které posléze pan primář zodpověděl.

Naše gymnázium před šesti lety jako pilotní škola odstartovalo spolupráci gymnázií s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, kde se naši studenti stejně jako žáci několika vybraných ostravských gymnázií účastní bezplatného vzdělávacího kurzu. Ten prohlubuje gymnaziální znalosti a připravuje studenty čtvrtých ročníků k přijímacím zkouškám v oboru fyziologie a anatomie člověka. Za dobu své existence si kurz již vybudoval renomé. Jeho absolvování je zakončeno vydáním oficiálního certifikátu, který je uznáván ostatními lékařskými fakultami v České republice. Doložením certifikátu získává uchazeč o studium v přijímacím řízení plusové body.

Mgr. Aleš Mazurek

Související články


« zpět