Komenský a IWalk

8. 5. 2019

Dne 24. 4. 2019 jsme se zúčastnili exkurze v Uherském Brodě, v jednom z možných rodišť Jana Amose Komenského. Naše výprava sestávala převážně z žáků 1. A, zčásti i z žáků 1. B, 1. C a 3. E.

Exkurze začala prohlídkou Muzea J. A. Komenského, kde jsme byli seznámeni s jeho životním příběhem, jeho tvorbou a souvislostmi jeho myšlenek s dnešní dobou. Také jsme se dozvěděli něco málo o historii Uherského Brodu, avšak nejzajímavější byla část expozice nazvaná „Studna poznání”. Nahlédnutím do této „studny” nám bylo umožněno poznání Komenského knihy Labyrint světa a ráj srdce, a to formou komentovaného videa, které nám zprostředkovalo některé pasáže ze života spisovatele proložené úryvky ze zmíněné knihy. Poté jsme absolvovali program muzea určený školám nazvaný Orbis pictus. Byli jsme usazeni do školních lavic, v jakých sedávaly děti v 17. století, a seznámili jsme se teoreticky i prakticky s tím, jak vypadala výuka v tomto období a co na ní chtěl Komenský změnit. Prohlídka muzea byla zakončena videem, které nám mělo ukázat souvislosti mezi dobou, o které Komenský psal, a dneškem.

Náplní druhé části exkurze byl projekt IWalk, který vznikl ve spolupráci s Archivem vizuální historie USC (University of Southern California). Jedná se o interaktivní procházku městem, v našem případě za doprovodu studentů zdejšího gymnázia, při které za pomoci aplikace IWalk zjišťujete, co se s tímto městem dělo v období druhé světové války. V této aplikaci se nacházejí texty, obrázky, ale hlavně rozhovory s pamětníky holokaustu. Navštívili jsme například místo, kde se kdysi nacházela synagoga, zastavili jsme se před budovou gymnázia, které sloužilo jako útočiště Židů, nebo před nádražím, odkud se deportovalo do koncentračních táborů.

Uherský Brod jsme opustili kolem třetí odpoledne a zhruba o dvě hodiny později jsme znavení cestou přijížděli zpátky do Ostravy. Exkurze byla zajímavá v obou svých částech. V té první jsme si mohli uvědomit, že Komenský popisoval společenské problémy, které se objevují i dnes, a pochopili jsme význam jeho výroku „škola hrou”. Během procházky městem jsme se dozvěděli nejen zajímavosti o dějinách Uherského Brodu, ale také jsme si připomněli poměrně nedávnou hrůznou historii, která nám v kombinaci s emotivními videi pamětníků naháněla husí kůži.

Eduard Fiala, 1. A

Související články


« zpět