Konečně můžu oslovit každého!

6. 4. 2017

Příspěvek byl připraven ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.

Komunikace je v dnešní době samozřejmostí. Na gymnáziu to platí samozřejmě taky. Prezentace, referáty, zkoušení u tabule. Učitelé se snaží, abychom svůj ústní projev stále zlepšovali a pracovali na něm. Někomu mluvení před větším počtem lidí nevadí a vůbec na to nemyslí. Pro osoby, které trpí koktavostí, je však komunikace tou největší překážkou. Mnoho lidí se domnívá, že tato vada spočívá jen v opakování určitých slov nebo slabik. To bohužel není úplně pravda. Koktavost člověka ovládne natolik, že každodenní situace, jako například telefonování nebo vyřizování na úřadě, jsou pro tyto osoby velice obtížné a často i neřešitelné. Neklid, neustálé obavy a strach, který koktající osoby mají, se odráží v jejich chování a psychice. Mnoho koktavých si při mluvení vybírá slova, která řeknou bez zadrhnutí a tím se snaží tuto vážnou poruchu skrývat. Měl jsem to úplně stejně. Moc jsem se s lidmi nebavil, a i když jsem třeba při zkoušení věděl správnou odpověď, neřekl jsem ji. Už dopředu jsem věděl, že se zaseknu, zčervenám a neřeknu nic. S nástupem na gymnázium jsem si tento problém začal čím dál víc uvědomovat. Přibylo mnoho věcí, které jsem si musel zařídit sám, takže jsem se musel více bavit. S koktavostí to ale nešlo. Řekl jsem si proto, že s tím začnu něco dělat, protože už nechci žít v neustálém strachu. Dnes je to rok a čtvrt, co jsem změnil svůj život. Začal jsem s Novou mluvou. Metodou, která koktající osoby učí plynulému projevu. Učili jsme se mluvit úplně od začátku. Nejdříve slabiky, slova, krátké věty. Po sedmidenním intenzivním kurzu jsem byl schopen mluvit plynule a bez zadrhnutí. Mluva je ze začátku pomalejší, s protahováním určitých slabik, což může působit zvláštně, ale člověk je schopen říct cokoliv v jakékoliv situaci. Pro další zlepšování je nutné trénovat, jak mezi známými, tak mezi cizími lidmi, jelikož právě komunikace je pro koktající osoby ten největší problém. Oslovit cizího člověka na ulici mi ze začátku přišlo jako nemožné, dnes to v rámci tréninku ani nevnímám. Jsem po kurzu teprve něco přes rok a stále je co zlepšovat, ale už teď můžu říct, že se mi díky Nové mluvě změnil život o 360 stupňů. Vyřídím si, co potřebuji, objednám pizzu nebo si do některého z předmětů velmi rád připravím prezentaci. Klasické, každodenní situace, které jsou pro koktající osoby velkou překážkou. Tímto článkem jsem chtěl přiblížit problém, o kterém se ve společnosti příliš nemluví a který je doopravdy mnohem vážnější než se na první pohled může zdát. Na závěr bych chtěl říct, že se s koktavostí opravdu vyplatí něco dělat, protože komunikovat s ostatními lidmi potřebujeme k životu každý den.

Léčbu jsem podstoupil v Centru terapie koktavosti v Třinci, která využívá metodu ruské profesorky katedry logopedie Moskevské státní pedagogické univerzity Lilie Arutyunianové.

Velký dík patří spolužákům a učitelům, kteří za mnou celou dobu stáli a podporovali mě.

Zvláštní poděkování: Velice bych chtěl poděkovat Mgr. Stanislavu Janalíkovi z Redakce zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava za nápad, působivou reportáž a zpřístupnění zvukového záznamu.

Stanislav Výtisk, 4.A

Zvukový záznam reportáže (MP3 – 2 MB)

Související články


« zpět