Klinická věda studentům – přednáška o nových trendech v zobrazovacích metodách pro zájemce o studium medicíny a příbuzných oborů

22. 10. 2019

Dne 14. října se v prostorách našeho gymnázia uskutečnila přednáška mladého klinického vědce Daniela Krahulce, MSc., našeho absolventa. Dan Krahulec v současné době působí na institutu Marie Curie Fellow, Royal Philips – MR R&D Clinical Science – Neuro MRI v Holandsku. Přednáška proběhla v angličtině. Cílovou skupinou posluchačů byli především zájemci o studium medicíny a příbuzných oborů z řad studentů našeho gymnázia, ale i hosté ze tří spřátelených gymnázií (Gymnázium Hrabůvka, Wichterlovo gymnázium a Matiční gymnázium), která se již několik let spolu s JGPT podílí na projektu Integrace středoškoláků do výuky fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Během přednášky měli vybraní posluchači možnost se seznámit nejen s teoretickým exkurzem do současných zobrazovacích metod, s novými vývojovými trendy v této problematice, ale i získat cennou motivaci pro studium tohoto oboru v České republice i v zahraničí. Mladý přednášející, kterému je v současné době 26 let, seznámil studenty se svým klinickým výzkumem, který bude prezentovat v březnu 2020 na celosvětovém sympoziu firmy Philips v Eindhovenu v Holandsku (International Conference for Application Specialists and Clinical Scientists in Magnetic Resonance Imaging).

Část přednášky byla věnována i kulturním odlišnostem a zvyklostem během studia v zahraničí (Česká republika, Německo, Finsko). Věříme, že tato akce obohatila všechny zúčastněné a inspirovala je ve výběru jejich budoucího vysokoškolského vzdělání.

Zvláštní poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Krajskému úřadu MSK za podporu při pořádání této akce – jmenovitě Ing. Šárce Kadlecové – Odbor školství. Za mediální podporu děkujeme Stanislavu Tikalovi (Televize Polar) a Kláře Křižákové (Český rozhlas – redakce zpravodajství Ostrava).

Mgr. Aleš Mazurek

Související články


« zpět