Klinická věda studentům – přednáška o nových trendech v zobrazovacích metodách pro zájemce o studium medicíny a příbuzných oborů

22. 10. 2019

Dne 14. října se v prostorách našeho gymnázia uskutečnila přednáška mladého klinického vědce Daniela Krahulce, MSc., našeho absolventa. Dan Krahulec v současné době působí na institutu Marie Curie Fellow, Royal Philips – MR R&D Clinical Science – Neuro MRI v Holandsku. Přednáška proběhla v angličtině. Cílovou skupinou posluchačů byli především zájemci o studium medicíny a příbuzných oborů z řad studentů našeho gymnázia, ale i hosté ze tří spřátelených gymnázií (Gymnázium Hrabůvka, Wichterlovo gymnázium a Matiční gymnázium), která se již několik let spolu s JGPT podílí na projektu Integrace středoškoláků do výuky fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Během přednášky měli vybraní posluchači možnost se seznámit nejen s teoretickým exkurzem do současných zobrazovacích metod, s novými vývojovými trendy v této problematice, ale i získat cennou motivaci pro studium tohoto oboru v České republice i v zahraničí. Mladý přednášející, kterému je v současné době 26 let, seznámil studenty se svým klinickým výzkumem, který bude prezentovat v březnu 2020 na celosvětovém sympoziu firmy Philips v Eindhovenu v Holandsku (International Conference for Application Specialists and Clinical Scientists in Magnetic Resonance Imaging).

Část přednášky byla věnována i kulturním odlišnostem a zvyklostem během studia v zahraničí (Česká republika, Německo, Finsko). Věříme, že tato akce obohatila všechny zúčastněné a inspirovala je ve výběru jejich budoucího vysokoškolského vzdělání.

Zvláštní poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat Krajskému úřadu MSK za podporu při pořádání této akce – jmenovitě Ing. Šárce Kadlecové – Odbor školství. Za mediální podporu děkujeme Stanislavu Tikalovi (Televize Polar) a Kláře Křižákové (Český rozhlas – redakce zpravodajství Ostrava).

Mgr. Aleš Mazurek

Související články


« zpět

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT