Výchova a kariéra

Výchova a kariéra

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abychom Vás informovali o možnosti spolupráce s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence. Jste-li v obtížné situaci osobní, partnerské, rodinné či mezilidské, máte-li problémy ve škole s učením, nevíte-li si rady, přijďte a společně budeme situaci řešit. Můžeme si popovídat na téma závislosti (alkohol, cigarety, drogy, gamblerství, počítač…), problémy s učením, domácí násilí, AIDS, nemoci, zneužívání, šikana, mezilidské vztahy, těhotenství…

Kariérové poradenství:

  • informace o studiu na vysokých školách
  • pomaturitní studium (vyšší odborné školy)
  • informace k volbě povolání
  • informace o přípravných kurzech
  • informace o přípravných kurzech
  • informace o pomaturitním studiu pro 1.–3.ročník

Výchovná a kariérní poradkyně Mgr. Andrea Mlečková

Konzultační hodiny jsou v pondělí 13:00–15:00, ve čtvrtek 8:00–10:00, vždy po předchozí domluvě.
e-mail: mleckovaa@jazgym.cz, telefonní číslo: 596 912 198, klapka 120, nebo 774 282 284

Školní metodička prevence Mgr. Jana Tomalová

Konzultační hodiny vždy ve středu 14:20–15:00, jinak po domluvě
e-mail: tomalovaj@jazgym.cz, telefonní číslo: 596 912 198, klapka 112

Užitečné odkazy

Český statistický úřad – klasifikace zaměstnání
Národní ústav pro vzdělávání