Přípravné kurzy: leden–duben 2022

Přípravné kurzy pro žáky 7. a 9. tříd            

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, bude i v letošním školním roce pořádat již tradiční intenzivní přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro přijímací zkoušky na střední školy pro žáky sedmých i devátých tříd.

Hlavním cílem přípravných kurzů je procvičit typové úlohy objevující se každoročně v testech matematiky a jazyka českého, zopakovat základní učivo a procvičit jej na dalších příkladech. Součástí přípravných kurzů, je rovněž práce s ilustračními testy obou předmětů, které vytvořilo přímo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Účastníci kurzu navíc obdrží značné množství materiálů k domácí přípravě.

Informace o kurzech

Termín konání kurzů

  • od 4. ledna do 31. března 2022 (mimo ostravské jarní prázdniny);
  • pro 9. ročník v úterý nebo ve čtvrtek (zvolený den vyznačte v přihlášce);
  • pro 7. ročník ve čtvrtek;
  • začátek vždy v 15.30 hod. (60 minut matematika, 60 minut český jazyk);
  • celkem 12 lekcí z matematiky a 12 lekcí z jazyka českého (1 lekce trvá 60 minut).

Místo konání

  • Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gustava Klimenta 493/3, Ostrava-Poruba, 708 00.

Cena

  • jeden předmět 1000,– Kč, oba předměty 1800,– Kč.

Způsob úhrady

  • bankovním převodem na účet č. 217907535/0300, jako variabilní symbol zadejte datum narození žáka (např. narozen 7. října 1998 – var. symbol 07101998), jako zprávu pro příjemce zadejte Kurz/příjmení žáka (např. Kurz/Nováková);
  • případně po dohodě v hotovosti u ekonomky školy Ing. Kiliánové;
  • úhradu proveďte nejpozději do 11. 12. 2021.

Počet žáků ve skupině je maximálně 17–20, abychom zachovali individuální přístup. 

Přihlašování do přípravných kurzů bylo ukončeno.

Pokud bude kurz naplněn v dřívějším termínu než 1. 12. 2021, bude přihlašování ukončeno a do kurzu se nebude možné již přihlásit. O tomto budete informováni na webových stránkách školy.

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Mižďochová
telefon: 596 912 198/klapka 116 (středa, čtvrtek 10:55–11:40)
e-mail: mizdochovas@jazgym.cz

Dávejte prosím přednost mailové komunikaci. Děkuji.