Výsledky přijímacích zkoušek

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2022

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů zveřejníme u vchodu gymnázia a na webových stránkách školy www.jazgym.cz, a to nejdříve v pátek 29. dubna 2022.

Registrační číslo (kód) máte v pozvánce. Každá střední škola přiděluje uchazeči svůj kód.

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 (po konání náhradního termínu) naleznete tabulce

Obor vzdělávání Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení – přijatí uchazeči Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
Šestileté gymnázium Seznam (PDF) Seznam (PDF)
Čtyřleté gymnázium Seznam (PDF) Seznam (PDF)

Poučení

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to v pátek 29. dubna 2022 v době od 9.00 do 12.00 hodin. Prosíme rodiče, aby se s námi telefonicky domluvili na čísle 596 912 198, kl. 121, nebo na čísle 733 672 680 (zástupci ředitelky školy).

Podle ustanovení § 60e odst. 1 školského zákona nebudeme přijatým uchazečům posílat písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Toto rozhodnutí pošleme pouze nepřijatým uchazečům. 

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně v pátek 29. 4. 2022 v době od 14.00 do 17.00 hod. Zároveň můžete podat i odvolání. Ve zbývajících případech vám zašleme rozhodnutí o nepřijetí poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 10 dnů; pak je považováno za doručené (§ 23 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). 

Úřední hodiny (vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, odevzdání zápisového lístku)

29. 4.  pátek  14.00–17.00
od 2. 5. do 13. 5.  pondělí  7.30–17.00
úterý 7.30–15.30
středa 7.30–17.00
čtvrtek 7.30–15.30
pátek 7.30–15.30

JAK POSTUPOVAT – RŮZNÉ SCÉNÁŘE

1. Jsem přijat a chci nastoupit na JGPT

Blahopřejeme, skvělé rozhodnutí! Nyní máte 10 pracovních dnů na to, abyste nám přinesli zápisový lístek, tj. do pátku 13. května 2022. Zápisový lístek musíte podepsat jak vy, tak váš zákonný zástupce.

Přineste nám, prosím, zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro uchazeče, kteří skončili pod čarou. Zápisový lístek vám vydá ZŠ a opatří ho razítkem školy.

2. Jsem přijat, ale nechci nastoupit na JGPT

V takovém případě prosíme zákonné zástupce, aby nám toto rozhodnutí oznámili co možná nejdříve. Můžete k tomu využít e-mailové adresy info@jazgym.cz. Rychlost vašeho oznámení pomůže dalším uchazečům, kteří by se k nám chtěli dostat. 

3. Nejsem přijat – jsem pod čarou, ale chci na JGPT

Pokud u nás chcete studovat, ale zatím přijati nejste, nezoufejte. Stačí, když si podáte odvolání. Můžete ho podat na ředitelství naší školy; my ho přepošleme na krajský úřad. Odvolejte se však, prosím, během tří dnů od doručení rozhodnutí. 

vzor odvolání

Odvolání si můžete podat i u nás ve škole, když si přijdete vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání máme k dispozici na sekretariátu. Poté už zbývá jen čekat – konkrétně 10 dní, během kterých mohou úspěšní uchazeči podávat své zápisové lístky. 

Odvolání má určitě smysl. Na místo každého původně přijatého žáka, který nám neodevzdá zápisový lístek, můžeme přijmout uchazeče, který včas podal odvolání. Jakmile budeme vědět, že máme volné místo, okamžitě voláme uchazeči, který je na řadě!

Pokud jste přijati na druhou školu a u nás se ocitnete pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat odvolání. Pokud vám to u nás vyjde, vydáme vám nové rozhodnutí, které přinesete na svou druhou školu. Ta vám zápisový lístek vrátí a vy ho odevzdáte u nás.

4. Nejsem přijat – jsem pod čarou, ale nevadí mi to

Pokud si nebudete chtít podat odvolání, vyzvedněte si, prosím, rozhodnutí o nepřijetí na poště. Když to uděláte rychle, pomůžete ostatním uchazečům, kteří u nás chtějí studovat.  

V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, platí, že jako účastník správního řízení máte možnost po celou dobu trvání prvního kola přijímacího řízení nahlédnout do spisu, seznámit se s podklady přijímacího řízení, popř. se k němu vyjádřit, a to konkrétně každé pondělí a středu v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. (nebo v jiný čas po telefonické domluvě) v kanceláři zástupců ředitelky.

Přejeme všem hodně štěstí a jsme tady pro vás!