Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Přijímačky k nám skládáš z češtiny a z matiky. Standardně bereme 30 lidí do šestiletého studia a 90 do studia čtyřletého. Šestileté studium je francouzské; 60 lidí, které přijmeme do čtyřletého, půjde do dvou anglických tříd a třicet vytvoří třídu německou. Proto je důležité, abys s přihláškou ke studiu odevzdal i kombinaci cizích jazyků, kterou bys u nás chtěl studovat. To samozřejmě platí, pokud k nám jdeš z devítky – pokud jdeš ze sedmičky, budeš mít francouzštinu a angličtinu.

Přihlášky nám, prosím, odevzdej do 1. března 2021. K dispozici jsou zde.

Kdy se koná které kolo přijímaček, máš napsáno v tabulce níže. Pozorně se podívej, jestli máš přijít na první, nebo na druhý termín. První termín se týká školy, kterou máš uvedenou v přihlášce jako první v pořadí, druhý termín školy, kterou máš na přihlášce jako druhou. V druhém kole je termín jen jeden.Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, zastoupené ředitelkou Ing. Monikou Kocháňovou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, kterým se stanoví organizace přijímacího řízení, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje pro žáky 7. a 9. tříd ve školním roce 2020/2021 první kolo přijímacího řízení formou jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z ČJL a MA do prvních ročníků

  • šestiletého gymnázia, obor 79-41-K/61 Gymnázium v denní formě vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Termíny JPZ pro 1. kolo přijímacího řízení (§ 60c odst. 1 ŠZ)

1. termín: středa 14. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

30 uchazečů s prvním cizím jazykem francouzským (2. cizí jazyk – jazyk anglický).

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií přijímacího řízení pro obor 79-41-K/61 Gymnázium pro přijetí do šestiletého studia (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

  • čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium v denní formě vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Termíny JPZ pro 1. kolo přijímacího řízení (§ 60c odst. 1 ŠZ)

1. termín: pondělí 12. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
2. termín: úterý 13. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

90 uchazečů, z toho 60 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem anglickým, 30 uchazečů s profilovým (tzv. prvním cizím jazykem) jazykem německým.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium pro přijetí do čtyřletého studia (§ 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žáci 9. tříd současně s přihláškou odevzdávají volbu kombinace cizích jazyků.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělávání na

  • 1. termín JPZ – středa 12. května 2021
  • 2. termín JPZ – čtvrtek 13. května 2021

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek testu z ČJL a MA.

Termín odevzdání přihlášek

Vyplněné přihlášky odevzdejte do pondělí 1. 3. 2021. Žáci 9. tříd současně s přihláškou odevzdávají volbu kombinace cizích jazyků.