Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, zastoupené ředitelkou Ing. Monikou Kocháňovou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, kterým se stanoví organizace přijímacího řízení, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje pro žáky 7. tříd ve školním roce 2021/2022 druhé kolo přijímacího řízení 1. ročníku šestiletého gymnázia, obor 79-41-K/61 Gymnázium – všeobecné v denní formě vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení

9 uchazečů s prvním cizím jazykem francouzským (2. cizí jazyk – jazyk anglický). V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 21 uchazečů. Ke studiu tohoto oboru není potřebná předchozí znalost francouzského jazyka.

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených Kritérií přijímacího řízení pro obor 79-41-K/61 Gymnázium pro přijetí do šestiletého studia (§ 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Součástí přijímacího řízení není školní přijímací zkouška.

Termín odevzdání přihlášek

Vyplněné přihlášky odevzdejte do středy 22. 6. 2022 do 15.30 hod. (včetně).