Informace k náhradnímu termínu pro jednotnou přijímací zkoušku do čtyřletého oboru vzdělání

Podle opatření obecné povahy vydaného MŠMT 8. března 2021 v aktuálním znění z 15. 3. 2021 a opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky-dodatek z 7. 5. 2021 může uchazeč do čtyřletého oboru vzdělávání, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.

Pokud uchazeč využije možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, musí tuto skutečnost potvrdit řediteli školy nejpozději do 14. května 2021 na e-mail: cveckovaj@jazgym.cz.

Výše uvedené neplatí pro uchazeče, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo.

Přijímací zkoušky v náhradním termínu proběhnou 2. a 3. června 2021. Výsledky přijímacího řízení v případě náhradního termínu ředitelka školy uveřejní nejdříve 14. června 2021.

Z tohoto důvodu MŠMT doplnilo pravidla přijímacího řízení pro letošní přijímací zkoušky tak, že umožňuje vzít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání přijímací zkoušky v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke vzdělávání na střední škole.

Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3
Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.Pavlínin CatALOG

studuj u nás


Téma Pavel Tigrid

Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?


Pozdrav Václava Havla konferenci o Pavlu Tigridovi

Tomáš Halík o Pavlu Tigridovi

Oslava 30 let JGPT