Šablony pro SŠ

Naše škola se zapojila do projektu tzv. šablon. Je to vzdělávání zaměřené pro učitele, ale jeho výsledky a technickou podporu škol, která je s ním spojena, využiješ zajisté i ty. Pokud chceš o projektu vědět víc, můžeš navštívit stránky ministerstva školství, nebo se podívat, v jakých oblastech se naši učitelé školí. Snaží se ve výuce využívat metodu CLIL, učí v tandemu, připravují projektové dny, vedou kroužky doučování, v hodinách používají s žáky tablety a pracují na sobě účastí na různých školeních a seminářích. Díky šablonám mohou zvát do školy třeba odborníky z praxe a čerpat inspiraci i na jiných středních školách. 

 


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka