Šablony pro SŠ

Naše škola se zapojila do projektu tzv. šablon. Je to vzdělávání zaměřené pro učitele, ale jeho výsledky a technickou podporu škol, která je s ním spojena, využiješ zajisté i ty. Pokud chceš o projektu vědět víc, můžeš navštívit stránky ministerstva školství, nebo se podívat, v jakých oblastech se naši učitelé školí. Snaží se ve výuce využívat metodu CLIL, učí v tandemu, připravují projektové dny, vedou kroužky doučování, v hodinách používají s žáky tablety a pracují na sobě účastí na různých školeních a seminářích. Díky šablonám mohou zvát do školy třeba odborníky z praxe a čerpat inspiraci i na jiných středních školách.

Projekt „Ne škole, ale životu“