Šablony pro SŠ

Naše škola se zapojila do projektu tzv. šablon. Je to vzdělávání zaměřené pro učitele, ale jeho výsledky a technickou podporu škol, která je s ním spojena, využiješ zajisté i ty. Pokud chceš o projektu vědět víc, můžeš navštívit stránky ministerstva školství, nebo se podívat, v jakých oblastech se naši učitelé školí. Snaží se ve výuce využívat metodu CLIL, učí v tandemu, připravují projektové dny, vedou kroužky doučování, v hodinách používají s žáky tablety a pracují na sobě účastí na různých školeních a seminářích. Díky šablonám mohou zvát do školy třeba odborníky z praxe a čerpat inspiraci i na jiných středních školách.

Projekt „Ne škole, ale životu“

Úřední hodiny sekretariátu v průběhu prázdnin

Po–Pá: 9.00–11.00 hodin

V případě potřeby kontaktu v jiném termínu volejte na tel.:
733 674 257 (ve dnech 1.7., 4.7., 13.–14.7., 25.–29.7., 19.8.–23.8.);
737 758 148 (ve dnech 7.–12.7., 21.–22.7., 8.–12.8., 18.8.);
733 672 531 (ve dnech 15.–20.7., 1.–5.8., 15.–17.8.).

Respektujte, prosím, volání na různá telefonní čísla v jednotlivých dnech.

Děkujeme Vám.


Oslava 30 let JGPT