Malá chvilka poezie o velké

Na jaře roku 2019 na našem gymnáziu vznikl nový projekt. V měsíci březnu, který je již tradičně vnímán jako měsíc knihy, jsme se rozhodli znovu objevit a rozvíjet lásku k poezii a literatuře vůbec. Každý žák i zaměstnanec školy se mohl zapojit. Stačilo jen sebrat odvahu a vystoupit za 10 minut 10 se svou oblíbenou básní, prozaickým textem či úryvkem z divadelní hry. Našli se i tací, kteří se nebáli představit svou vlastní tvorbu. Bylo to naprosto skvělé a předčilo to veškerá naše očekávání. Byli jsme svědky vystoupení jednotlivců i skupin, žáků i učitelů, někdy i dohromady. Nikoho nepřekvapilo, že se s velkým nasazením zapojilo vedení školy. Zvláštní kouzlo vystoupením dodal i výběr místa, které skvěle korespondovalo s přednášeným textem. A jelikož jsme jazykové gymnázium, skoro polovina vystoupení zazněla v různých jazycích. Nejkrásnější ale na této akci nebylo zjištění, že literatura není mrtvá, že i dnes nám má co dát, ale skutečnost, že jsme trávili víc času společně, naslouchali jsme si, podporovali se a dokázali se navzájem ocenit.

V roce 2020 nám náš projekt hned v rozjezdu ukončilo uzavření škol v souvislosti s Covid-19, ale moc si přejeme, abychom v dalších letech mohli plynule navázat. Má to smysl.

Nejlepší kousky z roku 2019


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka