KOSTKY

jsou vrženy aneb Spolužák ti řekne, odborník poradí 

Kdy to vzniklo a co to je? 

Ve školním roce 2018-2019 odstartoval svou pouť projekt KOSTKY podporovaný Moravskoslezským krajem. Projekt zaměřený na prevenci KOuření, STresu a KYberšikany díky aktivním žákům úspěšně pokračuje i v současnosti. Kostky jsou tedy stále vrženy a cílem tohoto projektu zůstává, aby vybrané projevy rizikového chování byly řešeny na úrovni žák – žák.  

Také už jsi viděl někde v areálu školy nápis KOSTKY, ale pořád přesně nevíš, co to znamená?  

Dovol mi to tedy osvětlit. KOSTKY jsou dlouhodobý školní projekt pořádaný Lenkou Žvakovou a Janou Tomalovou, které jsou zde vždy pro tebe. Zaměřujeme se na tři kritická témata, se kterými se velká část mladých lidí dnes potýká: KOuřeníSTresKYberšikana

Říká ti to něco?  

Sami žáci připravují pro nové studenty program, který ti pomůže a naučí tě mnoha novým věcem. 

Projekt je zajímavý tím, že žáci, kteří prošli odborným školením (organizace AZ HELP ad.), sami pomáhají žákům. Ti, kteří se od odborníků naučí něco o uvedené problematice, se zároveň dozvědí, jak své vědomosti předat svým vrstevníkům či jak jim pomoci. Všichni budují svou sebedůvěru, učí se být zodpovědní, solidární a také vstřícní a empatičtí. Jako pomáhající na druhou stranu získávají dovednost být otevření, učí se důvěře a také tomu, jak se nebát či neostýchat a říct si o pomoc, když ji potřebujeme. 

Zajímá tě to? 

Na projektu zatím spolupracovali: Barbora Pohlová a Martin Petráš, dále Zuzana Gregorová Zuzana Sošková a Kateřině Kupcová, Klára Pačková, Radka Řehulková, Sofie Glacová, Zuzana Nesrstová, Eva Neuvirtová, Veronika Sajbotová, Vojtěch Mazur, Vendula Szméková a Barboře Kravčíková, Barbora Gaszczyková, Tereza Mihulová, Rafaela Prousali Karademitrou a Kateřia Valášková. 

Cennou devizou je, že samotní studenti přišli s nápadem pokračovat v preventivních aktivitách určených spolužákům i v dalších školních letech. 

Máš-li chuť spolupracovat, ozvi se!!! (kontakt na KOSTKY, Barbora Pohlová, Martin Petráš) 

 

poznámka pod čarou... 

KOSTKY a jejich historie ve školním roce 2018-2019 

KOuření – STres – KYberšikana 

Studenti učí studenty… Díky celoročnímu projektu JGPT podporovanému Moravskoslezským krajem se mohlo téměř dvacet studentů vyškolit a stát se na rok učiteli – lektory. Dvacítka zájemců z 1. a 2. ročníku prošla školeními a besedami s odborníky. Pod vedením lektorky Hany Freiwaldové z organizace AZ HELP Ostrava si tito studenti pak dál připravovali semináře a workshopy pro své spolužáky. Odborníci, kteří své znalosti a vědomosti studentům nabídli, jsou renomovanými experty ve svých oborech. Rozdělili si témata, která napovídá samotný název projektu: 

  • Kouření: MUDR. Patricie Popelková, Ph.D., plicní oddělení FNO;
  • Stres: doc. Dr. Ing. Jan Libich, vysokoškolský pedagog, VŠB-TUO a Univerzita v Melbourne;
  • Kyberšikana: PhDr. Roman Pačka (absolvent JGPT) a Mgr. Kateřina Hábová z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Velké poděkování patří organizaci AZ HELP v Ostravě, výborné lektorce Haně Freiwaldové a všem zapojeným studentům!!!  Cennou devizou je, že samotní studenti přišli s nápadem pokračovat v preventivních aktivitách určených spolužákům i v dalších školních letech. 

KOSTKÁM ZDAR!!!


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka