Erasmus +

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Klíčová aktiva KA 2, které se naše škola účastní, je zaměřena na spolupráci na inovacích a výměně osvědčených postupů.

PARTNERSTVÍ ŠKOL

V letech 2015–2018 probíhal v naší škole v rámci vzdělávacího programu Evropské unie projekt Erasmus+ se zaměřením na oblast partnerství škol. Jelikož se tento projekt velmi dobře osvědčil a jeho výstupy využíváme na našem gymnáziu doposud, rozhodli jsme se pokračovat projektem dalším.

Od září roku 2018 se tak rozběhl již druhý projekt, tentokrát s názvem „The same or different?“. Jeho hlavním cílem je porovnávání kultury a národního dědictví zúčastněných zemí a vzájemná výměna osvědčených vzdělávacích postupů. Záměrem projektu je také zvýšit povědomí partnerů o vlastní kultuře a historii a zabývat se rozmanitostí zemí Evropské unie v době, kdy trendem je globalizace.

Mezinárodní partnerství s evropskými školami pro nás znamená učit se o sobě navzájem, ale také poznávat sami sebe. Našimi partnery jsou školy z Rumunska a Polska.

Více informací o projektu a jeho výstupech je možné nalézt na webu eTwinning, TwinSpace.

TIGRIDOVY JAZYKY

Do projektu Erasmus+ „Tigridovy jazyky“, který započal 1. 7. 2019 a skončí 30. 6. 2022, je zapojeno celkem 10 osob. Je to ředitelka školy a zároveň autorka projektu, ekonomka školy, 3 jazykářky a 5 tzv. pedagogů nejazykářů. Mezi pedagogy jsou tři vedoucí předmětových sekcí (AJ, zeměpisu, tělesné výchovy), koordinátorka tzv. Školního akčního plánu a také metodička prevence sociálně patologických jevů. Těchto deset zaměstnanců uskuteční 12 zahraničních mobilit. (Počty zaměstnanců, jejich struktura a počty mobilit se v průběhu trvání projektu měnily ať už z důvodu covidové situace či krize na Ukrajině.) Čti více...

SCHULE DRAUSSEN – ŠKOLA VENKU

Projekt „Schule draußen“ probíhal na našem gymnáziu od 1. září 2015 do 30. června 2018. Během tří let projektu vyjelo několik desítek studentů a část pedagogů na zahraniční mobility do partnerských škol, vzájemně se inspirovat, motivovat a učit.

Cílem projektu bylo dostat vyučování i mimo budovu školy. Učit se v praxi, zážitkem, zkušeností. Řídit se dle motta Konfucia: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ Cestování do partnerských škol umožnilo všem zúčastněným procvičit cizí jazyky v praxi, seznámit se s výukou a postupy v daných zemích a obohatit nejen své kulturní znalosti.

PARTNERSKÉ ŠKOLY DO PROJEKTU ZAPOJENÉ

Chorvatsko – Osnovna skola Tomasa Goricanca Mala Subotica, Mala Subotica: www.os-mala-subotica.skole.hr

Lotyšsko – Dagdas vidusskola, Dagdas

Maďarsko – Szandaszolosi Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola: www.szandasuli.hu

Rakousko – Vulkanschule, Auersbach bei Feldbach: vulkanschule.at

Více informací a aktuální novinky o projektu naleznete na samostatné webové stránce www.schuledraussen.eu.