Chci darovat finance

Máte-li možnost a chuť pomoci, je to snadné. Se školou uzavřete Smlouvu o neúčelovém poskytnutí finančních prostředků (lze to i digitálně), kopii zašlete vedení školy a částku na školní účet. Vaše peníze budou využity výhradně k podpoře studentů a jejich aktivit (obvykle sponzorujeme ceny do studentských soutěží, knižní odměny těm, kteří dosahují výborných výsledků ve studiu, přispíváme na zajištění školního maturitního plesu či na občerstvení v průběhu maturit či jiných slavnostních událostí během školního roku). Pokud chcete poskytnout finanční dar účelově vázaný (např. na akci k 30. výročí založení školy), využijte prosím Smlouvy o účelovém poskytnutí finančních prostředků. Další postup je pak stejný. Děkujeme.


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka