COVID-19

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, a opatření MŠMT č.j. MSMT-39185/2020-1 ze dne 8. 10. 2020 a podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena odlišnost v organizaci školního roku takto: dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.


Dne 12. 10. 2020 vyhlásila vláda ČR svým usnesením další krizová opatření platná od středy 14. 10. 2020 od 0.00 hod.

Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření
Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření
Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19
Rozvrh třídy 1.E


Třída 2.E přechází od 13. 10. 2020 na distanční výuku z důvodu nařízené karantény. Covid-rozvrh hodin je umístěn na web stránkách školy. Přejeme všem co nejméně zdravotních komplikací. Vedení školy.

Rozvrh třídy 2.E


Od pátku 9. 10. a od pondělí 12. 10. 2020 vláda nařídila zpřísnění opatření v různých oblastech. Následující dokumenty přinášejí jejich přehledný souhrn. Výuky tříd nižšího stupně gymnázia se ovšem tato opatření nedotknou a výuka bude pokračovat jako dosud. Dovolujeme si Vás požádat, abyste zvážili možnost stažení aplikace eRouška, která by nám měla pomoci zjistit v co nejkratším termínu, zda jsme se ne/setkali s člověkem Covid-19 pozitivním. V dokumentech jsou k této aplikaci podrobné informace.

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19
Sbírka zákonů – opatření k 8. 10. 2020
Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020
Opatření – dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny
eRouška – průvodní dopis
eRouška – infografika
eRouška – leták


Distanční výuka je zavedena od 5. 10. do 18. 10. včetně. Související dokumenty následují.


Od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování ve třídách. Tato povinnost platí v souvislosti s nařízením ministerstva zdravotnictví o mimořádných opatřeních, která jsou shrnuta v následujících dokumentech.


Ministr zdravotnictví spolu s Odbornou společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL ČLS JEP) a epidemiologickou pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví České republiky (PS EPID) vydali následující informace, doporučení a pokyny, podle kterých mají určené organizace (včetně škol) postupovat ode dne 15. 9. 2020.


Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních prostorách školy (jako např. chodby, záchody) bez ochranných prostředků dýchacích cest.
Níže zveřejňujeme informační materiály týkající se provozu školy v souvislosti s onemocněním COVID-19.


Distanční výuka

COVID-rozvrh hodin tříd (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 1.E (PDF)
COVID-rozvrh hodin třídy 2.E (PDF)

Z důvodu nulového zájmu ze strany žáků je pozastaven dovoz a odběr obědů. Po opětovném zavedení prezenční výuky bude provoz jídelny obnoven

Přípravné kurzy

Informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

nová školní vlajka