30 let školy

1991–2021

Přátelé, kamarádky, drazí bývalí i současní kolegové, absolventi, žáci a vy všichni, jimž není naše škola lhostejná, srdečně vás zveme na slavnostní setkání u příležitosti 30. výročí založení Jazykového gymnázia Pavla Tigrida (dříve Gymnázia s rozšířenou výukou cizích jazyků). Akce proběhne dopoledne 1. října 2021 v prostorách školy a večer v DK Poklad v Ostravě-Porubě. 

Setkání bude mít několik částí:

  • 08:00–13:00 hod. VE ŠKOLE PRO ŽÁKY / speciální program a soutěže pro současné žáky (hodiny naruby, detektivní hra v objektu školy, soutěže v klíčových kompetencích – jak nejrychleji vyrobit tahák, jak si zapamatovat zajímavosti z výkladu a to podstatné nevědět, jak mluvit minutu a nic neříct, jak předběhnout frontu ve školní jídelně, soutěž o nejoriginálnější výmluvu vymyšlenou na místě, retro módní přehlídka, slovní ping-pong, na slepého Tigrida, o nejvtipnější rozhlasový vstup apod.); program poběží ve dvou blocích, do kterých se zájemci o konkrétní aktivitu budou registrovat ( I. blok 8:00–8:50, II. blok 9:00–9:50), po jejich skončení se všichni přesunou na Hlavní třídu v Ostravě-Porubě, kde od 10:30 proběhne vystoupení pro veřejnost (netradiční módní přehlídka, školní sbor, projevy a výstupy);
  • 09:00–13:00 hod. VE ŠKOLE PRO ABSOLVENTY / originální retro program (umožní znovu zažít výklad některých učitelů, proběhne netradiční fotografování u sochy Pavla Tigrida, ochutnávka jídel ve školní jídelně, dojde k dodatečnému udělování speciálních ředitelských pochval / výmaz důtek, bude prověřeno omlouvání absence z let 1991-2021, přezkoušena povinná společná četba dle maturitního kánonu, tělesná a duševní zdatnost, občanské postoje apod.);
  • 17:00–01:00 SLAVNOSTNÍ VEČER V DK POKLAD PRO VŠECHNY / setkání tříd se současnými i bývalými učiteli, vystoupení ředitelek školy, drobný recesistický program, hudba k tanci a originální tombola školních a učitelských pomůcek. Vstupenku je potřeba zakoupit co nejdříve, kapacita areálu je omezená. Jako vhodné se jeví zorganizovat si rovnou sraz třídy". V takovém případě budou podle počtu přihlášených třídě rezervovány stoly u sebe (o záměru svolat sraz informujte organizátory akce v poznámce objednávkového formuláře vstupenek). Ke vstupence je možno zakoupit teplou večeři (výběr ze tří jídel). 

Všem zájemcům nabízíme také upomínkové předměty a almanach školy (viz níže v online nákupu vstupenek). Objednávky jsme schopni uspokojit pouze tehdy, pokud je uděláte včas, tedy do 12. září 2021. Současní i bývalí učitelé mají vstup zdarma. Těšíme se na vás!

CHCI ZAKOUPIT VSTUPENKY NA SLAVNOSTNÍ VEČER

Online prodej pro absolventy a přátele školy

Kus Tigrida s sebou

Sejde z očí, sejde z mysli. Ale nemusí, pokud si zachováme vzpomínku. A protože mozek dnes pod různými dojmy přímo praská ve švech, je lepší mít i něco hmatatelného.

Nejsme firma, takže nemáme klasický e-shop. Přece jen jsme ale chtěli vymyslet nějaké místo, kde byste si mohli koupit kousek Tigrida. Pokud tedy chcete vstupenku na jazgymáckou akci, blok s tužkou, tašku nebo tričko s logem, jste na správném místě. Věříme, že nás rádi podpoříte i drobným obnosem.

Samozřejmě se nebráníme ani darům. Víme, že jsme škola, takže máme peníze od kraje, ale pokud chceme vytvářet nadprůměrné vzdělávací prostředí, bude se nám hodit každý štědrý dárce. A nemusí jít jen o peníze – pokud nám budete chtít koupit třeba papíry, tonery, drobné pomůcky do výtvarky či darovat nějaký hudební nástroj, knihy a podobně, udělá nám to také velkou radost. Jsme vděční za každý projev dobré vůle. 

CHCI DAROVAT FINANČNÍ OBNOS

Co můžeš udělat dnes... aneb Když máš otevřené srdce a dlaň

CHCI DAROVAT POMŮCKY

Leccos, co jinde nadbývá, může nám pomoci učit snadněji... teď a tady

CHCI ZAKOUPIT TIGRIDÁRKY

Potěšení na druhou.
Ty a my. Jednoduchá matematika. Tak si vyber...